Præsteskoven med gravhøje – rød rute

Præsteskoven med gravhøje

Rød rute –  2,3 km

Præsterne fik en del af deres løn, som udbytte af skoven. Heraf navnet Præsteskoven.
I dag ejes skoven af Menighedsrådet. Markvejen, som går fra i svinget ned mod skoven, er den gamle kirkesti, som indtil vejen blev lavet i begyndelsen af forrige århundrede forbandt Vejerslev med Borre.
Der var et spang over åen, så borgene fra Borre kunne skyde genvej, når de skulle i kirke.

Præsteskoven med gravhøje rød rute

Rundturen i skoven fører forbi to gravhøje. Den østlige gravhøj i skovbrynet tæt på den opdyrkede mark er den ældste. Hvis man kigger godt efter, kan man se den fra stien. Gravhøjen stammer fra bondestenalderen. Gravhøjen har ikke været udgravet, men stenene, som stikker op, har måske været sider i et stenkammer.
Hvis det er resterne af et stenkammer, kan det være en dysse eller en lille jættestue fra den såkaldte tragtbægerkultur og vil da være fra ca. 3.500 til 3.000 f.Kr.
Kun en arkæologisk undersøgelse kan vise dette.

Den vestlige gravhøj er svær at se pga. beplantningen. En klippet sti fører ind til gravhøjen. Når man står på den, er det tydeligt at se gravhøjens form.
Det er en enkeltmandsgrav fra ca. 2.800 f.Kr. til ca. 2.300 f.Kr.
Selvom det er en enkeltmandsgrav, har den formodentligt huset mange grave, da det var
almindeligt at genbruge gravhøjene.
Der har været mange flere gravhøje i og omkring Vejerslev. Det vidner om, at der har boet mange her i lange perioder.

Præsteskoven med gravhøje rød rute pil

Se mere på www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder

Gem