Program for 2019-2020

Program for hvad der sker i byen og i Vejerslev Borger- og Kulturhus.

Er du i tvivl om hvad og hvornår og andre spørgsmål om dette program,  eks, hvornår du skal møde op – er du altid velkommen til at kontakte en fra Bestyrelsen af Vejerslev Borger- og Kulturhus, som du finder her.

 


Traveture i Vejerslev.

Vi starter den 23 April “Vejerslevs raske fødder”. Hver tirsdag kl. 19.00 går vi.
Mød op ved P-pladsen ved kirken.


 Den 25-08-19 “Markedsdag”

Få ryddet op i dit pultekammer og sælg det på Markedsdag fra kl. 10.00-16.00
mere info om pris for “stadeleje” og tilmelding kommer senere.


Den 22-10-19  “Livestreaming” i VBK huset

Kl 19.00-21.00 Snedige bakterier.

Foredrag ved lektor i mikrobiologi Rikke Louise Meyer, Interdisciplinary Nanoscience Center, iNANO og professor i mikrobiologi, Lars Peter Nielsen, Center for Elektromikrobiologi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet om hvor snedige bakterier kan være. Bakterier er ikke bare små encellede kræ som lever et simpelt liv hvor de blot hver for sig spiser og deler sig. Bakterier danner samfund som er præget af indbyrdes afhængighed og konkurrence og som har avanceret arbejdsdeling, forsvarsalliancer, elektriske ledningsnet, massekommunikation og tætbefolkede ”byer”.

 


Oktober 2019 “Landsbyråd”

Møde i Vejerslev landsbyråd. Dato og tidspunkt kommer senere.


Den 1-11-19 “Fællesspisning”

Mere info senere.


Den 19-11-19 “livestreaming” i VBK huset

Kl 19.00-21.00 Forædling af menesket – før og nu

Foredrag ved professor i zoofysiologi Tobias Wang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. ”Er det et problem for menneskets fremtid at alle mennesker, selv dem med fysiske og mentale handicap, får børn?” Denne type spørgsmål spillede en vigtig rolle i samfundsdebatten i starten af 1900-tallet med udgangspunkt dels i den gryende forståelse af den naturlige selektions betydning for den biologiske evolution, dels genopdagelsen af Mendels arvelighedslove i år 1900. Hør om hvorledes den vordende videnskab i biologi kom til at spille en vigtig rolle i fremkomsten af arvehygiejne og eugenik og om hvordan nutidens enorme landvindinger inden for genterapi og genetiske tests skaber vigtige etiske dilemmaer som flere og flere af os vil stifte bekendtskab med – fx når vi får børn, bliver syge eller er pårørende.

 


Den 31-01-20 “Fællesspisning”

Mere info senere.


Den 23-02.20 “Fastelavn”


Den 9-03-20 “Generalforsamling” og møde i Vejerslev Landsbyråd.