Program for 2019-2020

Program for hvad der sker i byen og i Vejerslev Borger- og Kulturhus.

Er du i tvivl om hvad og hvornår og andre spørgsmål om dette program,  eks, hvornår du skal møde op – er du altid velkommen til at kontakte en fra Bestyrelsen af Vejerslev Borger- og Kulturhus, som du finder her.

 


Traveture i Vejerslev.

Vi starter igen til foråret 2020 “Vejerslevs raske fødder”. Hver tirsdag kl. 19.00 går vi.
Mød op ved P-pladsen ved kirken.


Livestreaming i Vejerslev Borger – og Kulturhus
tirsdag d. 22. okt. kl. 19.00 – 21.00 – mødetid 18.45 – gratis entre..

Foredrag ved lektor i mikrobiologi Rikke Louise Meyer, Interdisciplinary Nanoscience Center, iNANO og professor i mikrobiologi, Lars Peter Nielsen, Center for Elektromikrobiologi, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet om hvor snedige bakterier kan være. Bakterier er ikke bare små encellede kræ som lever et simpelt liv hvor de blot hver for sig spiser og deler sig. Bakterier danner samfund som er præget af indbyrdes afhængighed og konkurrence og som har avanceret arbejdsdeling, forsvarsalliancer, elektriske ledningsnet, massekommunikation og tætbefolkede ”byer”.

Bakteriers beskedne størrelse gør at de fleste mennesker nok tænker på dem som simple, encellede organismer. Men på samme måde som vi mennesker indgår i fællesskaber, der er afgørende for vores overlevelse som individer, gør bakterierne det også. For kigger man nærmere på disse mikroorganismers liv, åbner der sig en verden hvor millioner af bakterier lever i organiserede samfund med arbejdsfordeling, konkurrence, krig, og alliancer.

Mange bakterier har også vist sig at have avancerede elektriske forbindelser mellem hinanden og omgivelserne. De absolut største elektriske bakterier er de flercellede kabelbakterier der ved hjælp af indre elektriske ledninger forbinder processer over flere centimeters afstand. Kabelbakterierne blev først opdaget for få år siden i Aarhus Bugt af forskere fra Aarhus Universitet under stor international opmærksomhed. Siden har forskere verden over fundet kabelbakterier på bunden af søer, floder og have overalt på Jorden. Bakterierne findes sågar også i grundvand hvorfra deres elektriske signaler kan afsløre hvor forureninger ligger begravet.

Hør om de problemer som bakterier skaber for læger og patienter når det er nødvendigt for os at få indopereret implantater – fx tænder, knæ eller hofter. Bakterier er nemlig i stand til at hæfte sig fast til implantaternes overflader i vores kroppe, hvor de bygger et samfund som skaber og lever under en beskyttende kappe hvor vores immunforsvar ikke kan nå dem og hvor deres tolerance for antibiotika når uanede højder. Hør også om hvordan forskerne nu bruger nanoteknologi til at slå infektioner omkring implantater ned, og om hvordan elektriske bakterier viser helt nye måder at leve på ved at sende en elektrisk strøm fra den ene til den anden ende af bakterien.

Foredraget viser ny viden om hvor snedigt bakterier formår at indrette sig med hinanden og hvordan det ændrer vores forståelse af naturen og muligheder for at kontrollere og anvende bakterier.

 


Den 1-11-19 “Fællesspisning”

 Fællesspisning  i Vejerslev Borger – og Kulturhus fredag den 1. nov. 2019 kl. 18.00

Vi serverer hamburgryg, flødekartofler og grønsager.

Æblekage, kaffe og småkager.

Pris pr. pers. 80,-kr. — børn under 8 år gratis.

Drikkevarer kan købes til fornuftige priser.

Tilmelding senest den 28. okt… til Inge Bugge tlf. 22 84 93 05


November den 7-11-19  “Landsbyråd”

Torsdag d. 7. nov. kl. 19.00 i

Vejerslev Borger – og Kulturhus

afholdes møde i Vejerslev Landsbyråd.

Mød op og få en snak om vor landsbys fremtid.

Dagsorden for Vejerslev landsbyråd.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Referat fra foreningens koordinator vedr. samarbejde med Favrskov Landsbyråd
  3. Byens foreninger fremlægger igangværende og planlagte aktiviteter
  4. Ideer til fremtidige fælles aktiviteter fremlægges og diskuteres
  5. Landsbyrådets økonomi og status fremlægges
  6. Godkendelse af statusberetning
  7. Beslutning vedr. fordeling af midler bevilget fra Favrskov kommune til aktiviteter og vedligehold
  8. I ulige år vælges koordinator, suppleant og revisor
  9. Evt.

Den 19-11-19 “livestreaming” i VBK huset

Kl 19.00-21.00 Forædling af menesket – før og nu

Foredrag ved professor i zoofysiologi Tobias Wang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. ”Er det et problem for menneskets fremtid at alle mennesker, selv dem med fysiske og mentale handicap, får børn?” Denne type spørgsmål spillede en vigtig rolle i samfundsdebatten i starten af 1900-tallet med udgangspunkt dels i den gryende forståelse af den naturlige selektions betydning for den biologiske evolution, dels genopdagelsen af Mendels arvelighedslove i år 1900. Hør om hvorledes den vordende videnskab i biologi kom til at spille en vigtig rolle i fremkomsten af arvehygiejne og eugenik og om hvordan nutidens enorme landvindinger inden for genterapi og genetiske tests skaber vigtige etiske dilemmaer som flere og flere af os vil stifte bekendtskab med – fx når vi får børn, bliver syge eller er pårørende.

 


Den 31-01-20 “Fællesspisning”

Mere info senere.


Den 23-02.20 “Fastelavn”


Den 9-03-20 “Generalforsamling” og møde i Vejerslev Landsbyråd.