Program for 2020-2021

Program for hvad der sker i byen og i Vejerslev Borger- og Kulturhus.

Er du i tvivl om hvad og hvornår og andre spørgsmål om dette program,  eks, hvornår du skal møde op – er du altid velkommen til at kontakte en fra Bestyrelsen af Vejerslev Borger- og Kulturhus, som du finder her.

 


Traveture i Vejerslev.

Traveture starter igen tirsdag den 2. juni 2020

Vi mødes ved kirken kl 19 og traver en tur som vi bestemmer fra gang til gang.
Bagefter vil der være hyggeligt samvær i Asgård,
med den kaffe du selv medbringer.
Alle er velkommen.


Onsdag den 19 August.

“Gå tur til Højestene”

Vi hører fortællinger om Gudenåen. Vi mødes ved Vejerslev Borger-og Kulturhus kl 19.00


Lørdag den 10 Oktober.

“Svampetur” v/Martin Bertelsen 

Vi mødes ved Vejerslev Borger-og Kulturhus kl 13.00


Engang i Oktober.

“Hvad vil vi med byen??

Landsbyrådet arrangerer møde i Vejerslev Borger-og Kulturhus, dato kommer senere.


Tirsdag den 17 November.

Livestreaming Eske Villerslev “Menneskets historie og tidligere tiders sygdomsepidemier”
Signaturbillede til foredraget 'Tilblivelsen af det moderne menneske'.

Molekylærbiologien har fundamentalt ændret vores forståelse af menneskets historie. Menneskets historie har vist sig at være langt mere dynamisk end vi troede. Derfor er langt de fleste landes befolkninger genetisk set et resultat af begivenheder der skete meget sent i menneskets historie.
I dette foredrag tager Eske Willerslev os gennem menneskets genetiske historie og gennemgår nogle af de begivenheder, fra sygdomsepidemier til folkevandringer, der skabte de befolkningsgrupper vi kender fra nutidens verden.

Vi mødes ved Vejerslev Borger-og Kulturhus kl 19.00


Tirsdag den 24 November.

Livestreaming “Grønland før og efter indlandsisen”

Signaturbillede til foredraget 'Grønlands indlandsis'. (Foto: NASA/GSFC/Jeff Schmaltz/MODIS Land Rapid Response Team)

Indlandsisen har ændret Grønlands landskab og gemmer stadig på mange hemmeligheder. Hør om forskernes nylige fund af meteorkrater under isen, og om den globale opvarmnings påvirkning på indlandsisen – overlever Indlandsisen eller er den dødsdømt?

Vi hører ofte i medierne at Indlandsisen på Grønland smelter, og at en total afsmeltning ultimativt kan føre til en global stigning i havspejlet på op til 7 m. Men hvad ved vi egentlig om Indlandsisen? Hvor længe har den eksisteret? Hvad gemmer sig i grunden under isen? Og hvor følsom er isen over for klimavariationer? Det er nogle af de spørgsmål du får belyst under foredraget.

Du får også indsigt i hvornår Indlandsisen blev dannet og hvordan Grønland så ud før isen kom. Hør endvidere om hvordan Indlandsisen har ændret Grønlands landskab og har dannet nogle af verdens mest spektakulære fjordsystemer. For at kunne aflure isens evne til at forme landskaber, udnytter forskerne bl.a. at elementarpartikler fra supernovaer og Big Bang skaber nye isotoper i det grønlandske grundfjeld.

Forskerne har i de senere år løftet sløret for hvilke hemmeligheder der gemmer sig under Indlandsisen – bl.a. har de fundet meteorkratere og kanaler på størrelse med Grand Canyon. Fundet af meteorkraterne er så nyt at undersøgelserne endnu ikke er afsluttet. Under foredraget vil du høre om hvordan arbejdet med at datere meteorkraterne skrider frem samt hvilken effekt meteornedslagene måske havde på datidens klima.

Hør afslutningsvis om hvordan den globale opvarmning påvirker Indlandsisen i dag, og hvad fremtiden byder på – overlever Indlandsisen eller er den dødsdømt?

Vi mødes ved Vejerslev Borger-og Kulturhus kl 19.00


Lørdag den 5 December.

Juletræ m/fællesspisning.

Vi starter i Vejerslev Borger-og Kulturhus kl 16.00 og kl 18.00 spiser vi.


Fredag den 26 februar 2021.

Fællesspisning i  Vejerslev Borger-og Kulturhus kl 18.00


Mandag den 8 Marts 2021.

Generalforsamling i Vejerslev Borger-og Kulturhus kl 19.00


Foråret 2021.

Streaming af 2 foredrag fra Århus universitet i Vejerslev Borger-og Kulturhus kl 19.00