Program for 2019-2020

Program for hvad der sker i byen og i Vejerslev Borger- og Kulturhus.

Er du i tvivl om hvad og hvornår og andre spørgsmål om dette program,  eks, hvornår du skal møde op – er du altid velkommen til at kontakte en fra Bestyrelsen af Vejerslev Borger- og Kulturhus, som du finder her.

 


Livestreaming:

I efteråret og foråret nærmere info senere.


Traveture i Vejerslev.

Vi starter den 23 April “Vejerslevs raske fødder”. Hver tirsdag kl. 19.00 går vi.
Mød op ved P-pladsen ved kirken.


 Den 27-04-19 “Gør byen ren”

Vi mødes ved kl 9.00 i klubhuset ved Asgård til kaffe og rundstykker.
Idrætsforeningen sponsorerer pølser når vi er færdige.


Den 28-04-19 Klargøring af Asgård og VBK.

Vi mødes ved VBK kl 9.00


25-05-19 til 16-06-19 “Spådommen om Høje stene”

Teater i Præsteskoven kom og oplev dette.
Billetter købes hos: www.favrskov.dk/hoejestene 


Den 23-06-19 Idrætsforeningen afholder Sankt Hans aften.

Båltaler er Steen Thomasen fra Favrskov byråd.


Den 25-08-19 “Markedsdag”

Få ryddet op i dit pultekammer og sælg det på Markedsdag fra kl. 10.00-16.00
mere info om pris for “stadeleje” og tilmelding kommer senere.


Oktober 2019 “Landsbyråd”

Møde i Vejerslev landsbyråd. Dato og tidspunkt kommer senere.


Den 1-11-19 “Fællesspisning”

Mere info senere.


Den 31-01-20 “Fællesspisning”

Mere info senere.


Den 23-02.20 “Fastelavn”


Den 9-03-20 “Generalforsamling” og møde i Vejerslev Landsbyråd.