Landsbyrådet

Så er filmen fra de små landsbyer frigivet.

Du kan se den her. 25.04.2018

Sidste nyt.

Landsbyrådsmøde den 7 Februar 2023.

Sammenlægning af Vejerslev Landsbyråd og Vejerslev Borger og Kultur forening.

Koordinator rollen flyttes til VBK’s bestyrelse og den selvstændige forening Vejerslev Landsbyråd nedlægges.

Dette er vedtaget på 2 møder efter hinanden jf vedtægterne.

Bestyrelsen for VBK udpeger koordinator til Favrskov Landsbyråd senest ved deres generalforsamling den 7. marts 2023.

Hvis du er interesseret i rollen, så mød op på generalforsamlingen den 7.marts 2023

Her finder du referat af Landbyrådet møde

Ref.-fra-Landsbyraadsmoede-7.2.23-002


Hvor der er vilje, er der liv!

10 år med Landsbyrådet i Favrskov

Over de sidste 10 år har de 34 landsbyer og 7 centerbyer i Favrskov søsat over 180 projekter med midler fra blandt andet Landsbyrådet, der består af repræsentanter fra netop disse byer. Det er i høj grad et unikt, decentralt borgercentrum, hvis formål er at være med til at skabe aktiviteter lokalt.

Landsbyrådet kunne på sit møde i går fejre 10 års jubilæum med mange gode projekter ”på samvittigheden”. Godt halvdelen er renovering af forsamlingshusene, mens resten spænder fra etablering af legepladser, skaterbaner, bålhytter og opstart af kulturelle aktiviteter til integration i form af tilskud til ”internationale fællesspisninger” og til tværgående projekter som udviklingsplaner, hjemmesider og ”Oplev Landsbyen”. Kunsten har også plads i landsbyerne og sammen med bl.a. Kunstudvalget har borgerne i ni landsbyer sammen med professionelle kunstnere skabt nye kunstværker.

Landsbyrådet har i de 10 år fået et gennemsnitligt kommunalt tilskud på 1,6 mio. kr. årligt. Beløbet har landsbyerne ved grundig fundraising gearet med et tilsvarende beløb.
Lægger man det frivillige arbejde til, som udgør langt størstedelen af timerne i projekterne, har Landsbyrådets medlemmer tilvejebragt aktiviteter og projekter for langt over 30 mio. kr.
At det kan lade sig gøre skyldes ifølge Landsbyrådets formand Hanne Smedegaard primært to ting: ”Projekterne er tænkt, født og realiseret af borgerne. Desuden giver erfaringsudvekslingen på Landsbyrådets fire årlige møder masser af ideer og er med til at kvalificere projekterne og vurdere økonomien.  Derfor er Landsbyrådets arbejde også et foregangseksempel på optimal involvering, ejerskab og demokrati”, siger Hanne Smedegaard, der gang på gang glæder sig over de mange lokale ildsjæle.

Favrskov Kommune har et landsbyråd,
som består af en repræsentant fra hver af de 42 landsbyer i kommunen

Læs mere her om Landsbyrådet

Repræsentant i Vejerslev er der valgt:

Pia Olsen, Klostergårdsvej 1. 8881 Thorsø
Mobil 2849 4644 E-mail: piaanetteolsen@gmail.com

Suppleant:
Inge Bugge Christiansen, Præstevænget 10, Vejerslev, 8881 Thorsø
Mobil 22 84 93 05    Email :ingebugge@gmail.com

Her kan du læse mere om de vedtægter som landsbyrådet har.
Landsbyrådet vedtægter