Kloster, vandmølle og tingsted – Blå rute.

Kloster, vandmølle og tingsted

Blå rute på 1.7 km.

Vandmølle og kloster i vejerslev

I 1100-tallet grundlagde benediktiner munkene et kloster i Vejerslev.
På dette tidspunkt var der allerede en kirke, som munkene udvidede.
Der er også blevet bygget sovesal og spisesal.
Kirken er en vejkirke og er åben fra 9.00 til 16.00 fra 1. april
til 1. oktober. Inde i kirkens sideskib kan man se gravsten.
Gravstenene er formodentligt fra tidligere abbeders grave, da der er stav og kors, som symboliserer klostre. Selve klosteret har ligget syd for kirken, hvor der i dag er kirkegård og græsplæne. Der har kun været kloster i Vejerslev i en periode på 30-50 år.
Uden for kirken er en runesten fra vikingetiden.

Munkene har haft brug for mel og har derfor bygget en vandmølle tæt på klosteret ved Gjelåen. Det er en af de ældste vandmøller i Danmark.
De ældste dele af vandmøllen er dateret til 1183. Den blev udgravet i 1986 af Silkeborg Museum. Møllen er formodentligt blevet ødelagt af en oversvømmelse og ikke genopbygget, da munkene kort efter flyttede til Alling Kloster.

Vejnavnet Tingvej vidner om, at der har været tingsted i Vejerslev. Vejerslev, Mondrup og Aidt blev meget tidligt i middelalderen, måske i forbindelse med klostrets anlæggelse, betragtet som et ‘birk’ (en juridisk enhed) med eget tingsted.
Tingstedet lå på det åbne område ved kirken og har fungeret indtil dets nedlæggelse i 1700-tallet.

Blå vandre rute i Vejerslev

Gem

Gem

Gem