Fantastisk fund fra fortiden

Fantastisk fund fra fortiden

På nationalmuseets Danefæ udstilling i 2015
blev dette fantastisk fine lukketøj til et skrin udstillet.
Fundet er gjort på en mark øst for præsteskoven i Vejerslev. Motivet er Fenrisulven med Thyrs hånd i munden.

Fundet kan dateres til tiden mellem 1100-1200 århundrede.

Et andet fantastisk fund fra Vejerslev er en romersk Denar slået under kejser Marcus Cuccejus Nerva der var kejser år 96 til 98 e.Kr.f.
Begge fund er gjort af en lokal amatørarkæolog.

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem