Sidste nyt

Sket i VBK og i byen

Her kan du se billeder af arrangementer,
der er sket i og omkring Vejerslev.

Sidste nyt…..


Sankt. Hans aften 23 juni 2022

Lige et par billeder fra en dejlig varm Sankt Hans aften i Asgård hvor der blev sunget og hygget ved bålet af de ca 55 fremmødte, tak for en dejlig aften.


Lørdag den 30. april kl. 9.00 til kl. 16.00

 
Lørdag den 30. april kl. 9.00 til kl. 16.00 er der hyggedag med motorsav på sportspladsen. Her mødes 8 saveentusiaster for at lave flotte træskulpturer og udveksle ideer og erfaringer, så kig forbi og følg deres arbejde.
Arrangeret af Tom og Henning
 
 

Der blev afholdt generalforsamling i VBK den 7 marts 2022 her er referatet fra dette.

Se hele referatet her

 

Program for 2022 og 2023

 


Referat fra møde i Vejerslev Landsbyråd tirsdag den 28. september 2021 kl. 19.00 i Vejerslev Borger- og Kulturhus.

Byensmøde – sep 2021


Søndag den 5 September 2021.

Der var der officielt åben på sportspladsen af den nye boldmur med sportsmotiver – pentaquebane og den nye air badmintonbane, der blev hygget i det fineste solskin.Og der var pænt fremmøde.


17 Juni 2021:  Tur til Truust Mølle

Dejlig gåtur til Møllen i ca 24 graders varme og der fik vi medbragt kaffe samt kage og fint besøg af en gammel ford fra 1930, så tak for fremvisningen af den flotte bil.


Mandag den 26 April 2021 blev der afholdt generalforsamling.

 

Se mere her


 

April 2021: Bygges der Bi og insekt hoteller.

Med indsats af byens ildsjæle er der bygget nye hoteller i Asgård 
så bier og insekter har et nyt sted at være.
Her er der nogle billeder og video fra Martin Berthelsen, så tak for dette.

Klik her og læse mere om Krible krable

Her kan du se to små video om hvordan de flotte hoteller blev til. 


 

Den 7 September 2020.

Så er man ved at rejse Høj Stene.

 

Her er et link fra Tv 2 Østjylland.

https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/verdens-stoerste-monument-laa-gemt-i-en-skov-nu-bliver-det-rejst-igen

Generalforsamling Den 9 Marts 2020.

Årsregnskab 2019 – vejerslev borger- og kulturhus

Formandens beretning VBK 2020

Referat fra generalforsamling i V BK og Landsbyråd 9. marts 2020

økonomi vejerslev landsbyråd 2019

Vejerslev Landsbyråd – mail omkring snuhøjvej

09032020 Landbyrådsmøde Vejerslev

 

Søen den 27 februar 2020

Vejerslev sø

Oversvømmelse ved vores sø den 2 Februar 2020.


Sensommer Gudstjeneste 8 Sep 2019

Gudstjenesten blev holdt i aktivitetsparken af Jakob Fink.
Samtidig blev der også afholdt Barnedåb og alt foregik i tørvejr.
Og Barnedåben fortsatte i VBK huset med flotte pyntede borde.


 

 

BAZAR den 25 August 2019

Billeder fra Bazaren i og uden for VBK.
Der var godt gang i salget alle steder, fra stort til småt.

Foto: Martin Bertelsen.


Den 23 Juni 2019

Sankt Hans aften i Vejerslev med masser af hygge med grillpølser, kaffe, lagkage og Amerikansk lotteri.

Og båltale ved Steen Thomasen formand for Kultur – og Fritidsudvalget i Favrskov kommune.


 

Den 25 Maj 2019

Åbningsfesten af Høje Stene

Så afsløres maleriet, som er lavet af Hammel Billedskole under ledelse af Vibeke Grusgaard


 

Der arbejdes i skoven “Til Høje Stene”

Den 6 og 7 April 2019

Så er der klar til kursus i savning igen.

 

 

Fredag den 1 Februar. 2019

Der blev afholdt fællesspisning med Svensk pølseret og Romfromage samt kaffe og kage. der var mødt 37 glade borger op til en hygge aften og det blev det.

 

Torsdag den 25 Oktober.
LANDSBYENS FREMTID

Referat fra Vejerslev Landsbyråd generalforsamling
i Vejerslev Borger – og Kulturhus.
torsdag den 25. oktober 2018 kl. 19.00

Punkter på dagsorden iflg. vedtægter

Der vedlægges præsentation som blev gennemgået

  1. Valg af dirigent og referent
    1. Henning Christiansen blev valgt som dirigent.
   1. Vivi Østergaard blev valgt som referent
    Landsbyrådet er en paraplyorganisation over byens 3 foreninger. VBK, VIF og Menighedsrådet.
 1. Referat fra foreningens koordinator vedr. samarbejde med Favrskov Landsbyråd

Annie gennemgik punkt 2. Samarbejde med Favrskov Landsbyråd.

  • Genvisit i Holland
   • Annie som koordinator måtte desværre melde fra, men det havde været rigtig godt.
  • Mulighed – del af kommunalt tilsyn med legepladser
   • Det er blevet diskuteret om der kan laves fælles tilsyn, da der er kommet mange grønne initiativer i kommunen
  • Økonomi i landsbyråd – som tidligere
   • God økonomi
 • Samarbejde i kulturudvalg
  • Bevillingen til Landsbyrådet generelt er ubeskåret i kulturudvalget

2018-fokusområder

  • Digitalisering Workshoppen d.11. april 2018 kl. 17.30 – 21.30 i Skjoldelev forsamlingshus.
   • Gennemført den 11. april 2018 hvor Vivi Østergaard og Bjarne Høj deltog
  • Mobilitet
    • Her bliver den offentlige transport debatteret
   • Fleks trafik: Det blev fra salen påpeget at kommunen ikke er aftaler med de nabokommuner, hvor der findes sygehuse. Derfor vil det altid blive dyrere at bruge flextransport i forhold til sygehusbesøg. Det blev foreslået at Annie tager punktet med på næste møde
  • Grønne områder – friluftsstrategi
   • Man ønsker i landsbyrådet, at det koordineres bedre, hvor man lægger forskellige aktivitetsbaner og parker, så der ikke etableres de samme aktiviteter i nærheden af hinanden.
 • Fælles temadag – den 26.5 2018
  • Blev desværre aflyst pga. manglende deltagelse
 1. Byens foreninger fremlægger igangværende og planlagte aktiviteter
 • Landsbyrådet.
  Arbejdet med den Asgård er færdigt. Tak til alle der har givet frivillig arbejdskraft.
  Den er godt besøgt af børnehaver, samt en masse besøgende.

Der udestår

  1. En gengodkendelse fra lejepladskonsulenten, vi ved dog hvad der skulle rettes for at få en godkendelse.
  1. Muligheder for booking via hjemmeside og andre tiltag vi gerne vil have digitalt.
 1. Der skal forsikring på pladsen, det undersøges i landsbyrådet om der er mulighed for fællesforsikring. Der kom forslag fra salen om at man går sammen med VIF.
  • VBK : Inge gav en gennemgang
   1) Iver, vores kunstværk er blevet vasket og malet
   2) Stolerum, loft og baggang er fortsat nogle renoveringsopgaver, som vi tager fat på i løbet af vinteren renoveret.
   3) Kommende aktiviteter i efteråret :
  • Strikkeklub d. 27.10, Livestreaming den 13.11, fællesspisning den 2.11. Næste år 2019 har vi Fastelavn fællesspisning og generalforsamling
  • VIF: Tom gav en gennemgang
   Medlemsantallet er blevet fordoblet.
   Der mangler endnu at opsætte et skillerum indtil baderum ved det åben toilet.
 • Menighedsråd
  Indenfor pastoratet Vejerslev Aidt Thorsø er der flg. aktiviteter:
  29/10 kl. 19.30 i Sognehuset: Foredrag og sang med Erik Sommer.
  11/11 kl. 16.00 i Aidt Kirke:  Eftermiddagskoncert med Oktavia
  4/12 kl. 14.00 i Thorsø Kirke og på Thorshøj: Seniorgudstjeneste efterfølgende fortælling ved Anders Bonde
  9/12 kl. 16.00 i Aidt Kirke: Familiegudstjeneste med musik Lise Petersen Band
  16/12 kl. 16.00 i Thorsø Kirke: De 9 læsninger
  17/1 2019 kl. 19.00 i Sognehuset Sangaften fra højskolesangbogen og salmebogen
  29/1 2019 kl. 19.30 i Sognehuset: Foredrag med biskop Henrik Wigh Poulsen
  17/3 2019 kl. 19.00 i Aidt kirke og Aidt forsamlingshus: Sangaften
  14/4 2019 kl. 19.30 i Thorsø Kirke:  Påskekoncert med Tina Lynnerup
 1. Ideer til fremtidige fælles aktiviteter fremlægges og diskuteres
  Nyt savekursus til april arrangeret af LOF
  6. og 7. april 2019 holder LOF et savekursus på sportspladsen med Save Niels som instruktør. 
  LOF opslår et kursus ved søen med naturvejleder Erik Særkjær som instruktør til foråret
  Forslag fra salen om en aftentur til søen med instruktion af Ole Andersen

Maleri på mur sammen med Vibeke/Hammel Billedskole
På betonmuren ved tennisbanerne har vi ide om at kursus i samarbejde med Hammel Billedskole og Vibeke -Grusgaard. Annie foreslog at vi søgte Kulturelt Samvirke om midler. Annie arbejder videre med ideen sammen med Vibeke.
Der kom et forslag fra salen

  1. at man kunne arrangere en ’syng med’ aften, som vi evt. kunne søge midler til.
 1. Boldmuren kunne også males på siden mod vest med sportsmotiver
 1. Landsbyrådets økonomi oktober 2018
  Annie gennemgik økonomien. vedlagt
  Udgifter:
  Der er indkøbt en havetraktor til brug i parken. De fremmødte godkendte indkøbet.

Drift af denne anslået kr. 500,- er tages af landsbyens økonomi.
Indtægter:
Vi har modtaget alle de bevilligede midler undtaget beløbet fra Friluftsrådet. Beløbet ventes inden årets udgang. Projektet er blevet ca. 30.000,- billigere end budgetteret.

  1. Godkendelse af statusberetning
   1. Godkendt.
 1. Beslutning vedr. fordeling af midler bevilget fra Favrskov kommune til aktiviteter og vedligehold
 • Udgifter som kommer:
  Legepladskonsulent: 2100 kr.
  Forsikringer Asgård:? kr.
  Drift af traktor
  Hjemmesiden
  Vedligeholdelse af træskulpturer: Det blev besluttet at indkøbe maling i indeværende år, da beløbet til Aktivitetsparken ikke er forbrugt.
  Evt. ekstra indkøb af spil
  Forslag fra salen:
  Hjertestarteren skal have skiftet batteri hvert andet år, næste gang 2020. Det blev besluttet at denne udgift er 1. prioritet i Landsbyrådets udgifter og at der altid skal afsættes penge hertil.
  1. Valg i 2019 på efterårsmødet
   1. Annie ønsker ikke genvalg ved næste valg
 1. Eventuelt
  *
  Henrik ville gerne så nyt græs i den øverste del af marken. Salen sagde ja tak
  😊

Fredag den 5 Oktober.
Musikaften med Spisning

En dejlig aften med musik af kvintetten  Nordstrand med deres fortolkninger af den syngende fiskerkone Inger Lauritzen`s sange.
Mathilde Groth , som er barnebarn af Inger Lauritzen er tillige en del af kvintetten.
Musikken er en hyldest til Inger Lauridsen og hendes sange og tekster, som handler om havet og naturen og livet som det leves tæt på havet.

Så er der billeder fra Martin.
 

Sankt Hans aften den 23 Juni 2018.

Der blev hygget på pladsen med spisning, leg, amerikansk lotteri
samt båltale af Jakob Fink.
Der var mødt ca 90 personer op til en hyggelig aften.
Så en stor tak til Jakob Fink samt til alle fremmødte .


Lørdag d. 2. juni 2018 kl. 10.00.

Skibssætningen i Vejerslev
I
samarbejde med Vejerslev Kirke og Borre forsamlingshus var der historisk vandring.
Der var et stort fremmøde med ca 60 personer,
Vi startede ved kirken og gik til udgravnings-pladsen.
Her fortalte Mogens Høegsberg fra Mosgaard Museum om udgravningen.
Derefter mødtes vi i Borre forsamlingshus til lidt at spise.
Og Mogens Høegsberg fortsatte sine fortællinger og viste det på storskærm.

Her er linket til Mosgaard Museum hvor i kan læse noget mere om det.

Så stor tak til Præsten, Mogens Høegsberg og Borre Forsamlingshus samt alle fremmødte.
Her er der lidt billeder lige fra kirken og til udgravningspladsen.
Og der var også en vandpost ved Borre forsamlingshus, som var tiltrængt i varmen
hvor der var ca 28 grader.


25 Maj 2018

Billeder fra søen i Vejerslev med forøgelse af  andefamilien.
Sød ande familie ved søen i Vejerslev.


10 Maj 2018.
Film: Vejerslev set lidt fra oven.


Den 17. april 2018 kl. 19.00

Live streaming
Myrer til kaffen. Bedøm selv.


Fællesspisning.
Den 2 marts 2018.

En hyggelig aften med mange fremmødte til en masse snak og hygge.

Fastelavn.
Den 11 februar 2018.


Der blevet slået katten af tønden af de mange smukke udklædte børn og der blev kåret kattekonge og kattedronning.
Og de voksne var også med til at lege bla. bro bro brille, så her er lidt billeder fra den dejlige dag.

 


Så blev Vejerslev kendt på Danmarks kortet.
Den 15 december. 2017

Her er der et link til Jyllandsposten om fundet i Vejerslev.
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10116693/smeltede-guldstykker-afsloerer-hvor-jysk-konge-blev-braendt/

Der er også et link til Midtjyllands avis.
https://www.mja.dk/artikel/fund-ved-gudenen-er-mske-jyllands-ldste-kongegrav

Der er også et link til Tv Østjylland.
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/gigantisk-og-exceptionelt-nyt-fund-er-maaske-jyllands-aeldste-kongegrav

Fællesspisning.
Den 3 november 2017.

En hyggelig aften med god mad og en masse snak.


Jonna er vild med nougat is.😊

Besøg af fotovognen fra TV-Midtvest
Den 20 september 2017.


Ballon besøg.
Fredag den 18 August 2017.

Der kom lige lidt ekstra trafik på Snuhøjvej i Vejerslev  kl. 08.00.
 


Pilgrimsvandring.
Lørdag den 12 August 2017.

Det blev en meget våd gåtur fra Vejerslev Kirke til Sahl Kirke, men trods det var der mødt 42 deltagere op til pilgrimsvandring.
Efter en meget fin andagt vandrede den store flok mod Norge, gennem Ormstrup Skov og til Sahl Kirkehvor vi blev mødt af Bent Ole Pedersen som levende fortalte om kirkens  og egnens historie.
Der var stor rift om bilerne som kunne give et lift tilbage til Vejerslev for alt det våde havde desværre gjort sit til at mødet til yderlige vandring svigtede.


Sankt Hans aften.
Den 22 Juni 2017.

Lidt stemnings billeder fra Sankt Hans aften.
Leg for børn med “skyd dåser ned” og vind en gevinst.

Og lidt for både børn og voksne, kast sækken ind for området og der er gevinst.

Båltale af Birgit Liin fra Laurbjerg.

Stor fællesspisning i teltet og Amerikansk lotteri med masser af fine gevinster.

 Film fra Sankt Hans aften.


Gåtur til “Trust Mølle Fiskepark”
7 Juni 2017.

Vi mødtes på Kirkens parkeringsplads i stille regnvejr.
Der var stort fremmøde 21 personer med en del fra Thorsø,
det er dejligt at se der var så mange interesserede i vores gåtur til Møllen.

Så her er lidt billeder fra turen. Turen var på 6 km.

På turen blev der set på Kongens marks skelsten fra 1743.

Per viste rundt på Møllen og fortalte om arbejdet med at restaurere den, som er et
stort stykke arbejde.
Vi sluttede af med kaffe i fiskehuset og derefter gik turen tilbage til Vejerslev.

 


Irsk aften.
Den 19 Maj 2017.

Tak til alle som var med til at gøre den “Irske aften” til noget helt særlig.
Det skete i Vejerslev Borger- og Kulturhus, fredag den 19. maj 2017

Irsk aften i Vejerslev


Sankt. Hans aften.
Den 23 juni 2014.

Båltale af Søren Pape.


 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

GemKribleKrable_Humlebihæfte_A5_12s_2018_PDF-til-web
Gem

Gem